Може да се нуждаете от вашите P60 и P45 за възстановяване на данъци, пенсия, доказване на доходи за заеми, ипотеки, обезщетения или каквото и да било в бъдеще. Препоръчително е да ги запазите.

P60 е годишна форма за приходи и обобщена данъчна ставка за дадена данъчна година. Данъчната година започва от 6 април и приключва през следващата година на 5 април. Вашият работодател трябва да ви даде P60 до 31 май. Ако работите за повече от един работодател, тогава трябва да получите P60 от всеки един от тях. Ако сте загубили своето P60, вашият работодател трябва да ви издаде копие.

Ако напуснете работата си, вашият работодател ще ви даде P45 форма, приходи и обобщена данъчна ставка. Ако сте загубили своя P45, няма да можете да получите копие. Можете да поискате отчет за приходите от работодателя си, което можете да използвате като P45.

Пример за заявка

Вашето име
Телефонен номер
Вашият адрес

* Име на фирмата *
Human Resource/Payroll Manager
Адресът на фирмата *

Subject: Request Statement of Earnings from Previous Employer

Date: * Днешната дата *

Dear Sir or Madam,

I am writing to request a copy of my statement of earnings on company headed paper for the year *2019/2020*, as is my entitlement under the 1998 Data Protection Act. If you would be so kind as to send the statement of earnings to the above address at your earliest convenience.

Yours Sincerely

* Вашият подпис *
* Вашето име е отпечатано *