Нуждаете се от Национален осигурителен номер – National Insurance Number, ако търсите работа или вече сте започнали работа.

Българските граждани (ЕС) имат право да работят в Обединеното кралство без ограничения. Тя няма да се промени до 29 Mарт 2019 г.

Ако сте от Македония, имате нужда от разрешение за работа, бизнес виза или студентска виза. Студентска виза ви позволява да работите 20 часа седмично.

Можете да започнете да работите, дори ако нямате NI номер.

Заявяване на National Insurance number (NI)

Ако нямате NI номер, първо трябва да се обадите по телефона за да си резервирате час за интервю. Ще ви бъде даден час за да отидете обикновено в рамките на 1-2 седмици. Заявка за National Insurance number: Телефон: 0800 141 2075 Понеделник – Петък от 8 до 18 часа

Ще получите писмо от Jobcentre Plus, което потвърждава Дата и място за интервю. Ще бъдете попитани защо имате нужда от NI номер и от текущите си обстоятелства. Писмото трябва да ви информира за документите, които ще трябва да предоставите на интервюто за доказателство за самоличност, като:

  • Вашият паспорт или лична карта
  • Вашето шофьорска книжка
  • Pазрешение за пребиваване – Resident Permit (за Mакедонци)

На интервюто ще бъдете информирани колко време ще ви отнеме, за да получите National Insurance number. Обикновено тя трябва да отнеме 1-3 седмици.

След като получите номера си в NI, трябва да информирате вашия работодател, така че можете да настроите подходящия данъчен и NI код.
Вашият NI номер ще се появи на всяко платежно наречие (payslip) и P60, P45 (сума от данъчната и националната осигурителна вноска).

 Търсите работа в Лондон?
Качете автобиографията си на английски език в CV Library
 и започнете да сърфирате в хиляди работни места. Реклама.  

Пример за телефонно обаждане за резервация на интервю

Защо се нуждаете от Национален осигурителен номер?
Каква е вашата националност?
Имате ли друга националност?
Какво е Вашето фамилно име/фамилия?
Какво е вашето първо име?
Кога пристигнахте в Обединеното кралство?
Кога си роден?
Какъв е вашият пощенски код?
Какъв е номерът/адреса на вашата къща
Какъв е телефонният ви номер?
Имате ли увреждане?

Why do you need a National Insurance Number?
What is your nationality?
Do you have any other nationality?
What is your surname/last name?
What is your first name?
When did you arrive to the UK?

What’s your date of birth?
What’s your post code?
What’s your house number/address
What’s your telephone number?
Do you have any disability?

Потенциални въпроси при Национално застрахователно интервю

Говориш ли английски?
Къде живееш?
От колко време живееш там?
Кога пристигнахте в Обединеното кралство?
Защо дойдохте в Обединеното кралство?
Колко време пребивавате в Обединеното кралство?
Как дойдохте в Обединеното кралство?
Защо се нуждаете от Национален осигурителен номер?
Работиш ли?
Къде работиш?
Кога започнахте да работите там?
Работите ли на непълен работен ден или на пълно работно време?
Колко часа работите седмично?
Имате ли някакъв чуждестранен NI – Данъчен номер?
Работил ли си в чужбина?
Какво си работил?
Имате ли чужд адрес?
Учиш ли?
Женен ли си?
Кога се ожени?
Имате ли някакви деца?
Колко деца имаш?

Do you speak English?
Where do you live?
How long have you been living there for?
When did you arrive to UK?

Why did you come to the UK?
How long are you staying in the UK?

How did you come to the UK?
Why do you need National Insurance Number?
Do you work?
Where do you work?
When did you start working there?
Do you work part time or full time?

How many hours do you work a week?
Do you have any foreign NI – Tax number?

Did you work abroad?
What did you work?
Do you have a foreign address?
Do you study?
Are you married?
When did you get married?
Do you have any children?
How many children do you have?

Свързани статии:
Вашите работни права в Обединеното кралство
Намиране на работа в Лондон
Брексит
Как да започнете в Лондон