Кратък съвет за безопасност при работа с химикали като белина, почистващи препарати като за миене на съдове, почистващи препарати за фурна, почистващи препарати за варовик и т.н.

COSHH

(CONTROL OF SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH)

Различни видове химикали:

 • Токсичен (отровен)
 • Корозивно разтапяне на кожата и тъканите като киселина (почистващ препарат за миене на съдове/препарат за почистване на фурната/варовик)
 • Някои препарати са дразнещи и предизвикват обриви по кожата ви

Ниската опасност е химично вещество, което е добавило вода, за да се разрежда и следователно е готово за употреба. Не е много опасно, ако се допре до контакт с кожата ви.

В случай на авария с химикали:

 • Следвайте процедурите за първа помощ
 • Трябва да знаете местоположението на кутията за първа помощ
 • Наберете 999, за да получите линейка/пожарна/полиция.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО при употребата на химикали

 • Прочетете етикетите и инструкциите на опаковката.
 • Носете защитно облекло (намалява риска от нараняване) като ръкавици.
 • В случай че нещо стане моля събщете за произшествия или ако сте разляли нещо.
 • Почистете всичко разлято, ако разлеете нещо, което трябва да почистите, докато вървите. (Риск от заразяване/риск от нараняване)
 • Измийте ръцете след употреба (риск от заразяване/риск от нараняване)
 • Съхранявайте правилно (далеч от храна, ниски нива)
 • Попитайте отговорното лице, ако имате някакви съмнения относно използването на химикали.
 Търсите работа в Лондон?
Качете автобиографията си на английски език в CV Library
 и започнете да сърфирате в хиляди работни места. Реклама. 

DON’TS (НЕ ПРАВЕТЕ) при използване на химикали

 • Не смесвайте химикали (опасност от химическа реакция)
 • Не използвайте химикал без етикет (не знаете колко опасно може да бъде)
 • Не изхвърляйте химикали, ако откриете неизвестен химикал или химикал без етикет, който да го държи неотворен и да го съобщите на отговорното лице.
 • Да не се използва за други цели освен обузначените
 • Не поставяйте неподходящи контейнери (тъй като хората могат да се окажат пиещи от тях)