Ja strādājat Apvienotajā Karalistē, ir lietderīgi uzzināt savas darba tiesības un pienākumus. Skatiet savas tiesības uz algu, līgumiem, apmaksātu atvaļinājumu un slimības atalgojumu.

Nacionālā minimālā alga Apvienotajā Karalistē

Pašreizējā Lielbritānijas (2021. Gada aprīlī) minimālā alga (minimum wage) ir:
Vairāk nekā 23 gadus vecs: £8,91 stundā
21-22 gadi: £8,36 stundā
18-20 gadi: £6,56 stundā
Personas jaunāki par 18: £4,62 stundā

Jūsu algas diena var būt katru nedēļu, ik pēc 2 nedēļām, ik pēc 4 nedēļām vai katru mēnesi.

Jūsu darba devējam ir pienākums izsniegt jums: 

 • pay-slip katram maksājumam, kas jums tiek piešķirts.
 • taksācijas gada beigās (5. aprīlis) – ienākumu un atskaitījumu pārskats P60
 • jūsu nodarbinātības beigās – ienākumu pārskats un atskaitījumi līdz šim, ko sauc par P45.

Darba līgums

Jūsu darba devējam brīdī, kad sāksit darbu, jums vajadzētu piešķirt nodarbinātības noteikumus (terms of employment). Šis ir apraksts par jūsu tiesībām un pienākumiem, un šādā stāvoklī:

 • Jūsu pienākumi
 • Jūsu nodarbinātības nosacījumi, piemēram, Uzņēmuma nosaukums, darbinieka vārds, loma un amata apraksts, sākuma datums, alga, darba diena, darba laiks un virsstundas, ikgadējais atvaļinājums, darba vieta, līguma beigu datums (ja tas ir pagaidu), pensijas un privāto pensiju iemaksas.
 • Uzņēmuma procedūra, ja vēlaties iesniegt sūdzību (file a grievance)
 • Uzņēmuma disciplinārā procedūra (disciplinary procedure)

Gan darbiniekam, gan darba devējam jāievēro līguma noteikumi, līdz tas beidzas (piem. Darbinieks vai darba devējs, kas atkāpjas no darba vai darbinieka līgums tiek izbeigts).

Darba laiks

Jūsu darba laiks jānorāda jūsu nodarbināšanas kārtībā. Jūsu darba devējam nevajadzētu pieļaut, ka jūs strādājat vairāk nekā 48 stundas nedēļā, ja vien jūs nepiekritīsiet rakstiski.

Jums ir tiesības, lai strādātu, uz 20 minūšu pārtraukumu (break) pēc 6 stundām (parasti neapmaksāts).
Jums vajadzētu būt vismaz 11 atpūtas stundām starp divām darba dienām.
Jums ir tiesības uz 24 stundu atpūtu nedēļā vai 48 stundu nepārtrauktu atpūtu (rest days) ik pēc divām nedēļām.

Ja no pusnakts līdz 5 rītā periodā veicat nakts maiņu (night shift), kas ietver vismaz 3 stundas, jūs nevariet strādāt vairāk nekā 8 stundas 24 stundu periodā. Vidējās darba stundas nakts maiņai 17 nedēļu laikā nedrīkst būt ilgākas par 7 stundām naktī.

Atvaļinājums Anglijā

(Holiday / Statutory Leave / Annual leave)

Visiem darba devējiem ir pienākums nodrošināt apmaksātu atvaļinājumu saviem darbiniekiem, tostarp nodarbinātības /darbā iekārtošanas aģentūrām.

Pilnas slodzes darbiniekiem ir tiesības uz 5.6 nedēļu apmaksātu atvaļinājumu, kas ir 28 dienas gadā. Pusslodzes darbiniekiem ir tiesības uz proporcionāli apmaksātu atvaļinājumu katru gadu.

Aprēķiniet tiesības uz atvaļinājumu, ja jūs strādājat dažādās stundās katru nedēļu. Darba stundu skaits x 12.07 : 100 : 8 = jūsu apmaksāto atvaļinājumu dienu skaits (bet ne ilgāk kā 28 dienas). Atvaļinājuma samaksas apmērs tiek aprēķināts, izmantojot jūsu iepriekšējo 12 nedēļu algu vidējo apmēru.

Valsts brīvdienas (Bank holidays) var tikt iekļautas ikgadējā atvaļinājuma laikā, bet tās parasti netiek uzskatītas par apmaksātu atvaļinājumu. Tas būs atkarīgs no darba devēja.

Jūsu darba devējs var izlemt, kad un cik brīvdienās jūs varat vienlaicīgi izņemt. Ieteicams noskaidrot no sava darba devēja, cik ilgi iepriekš jums vajadzētu pieprasīt /rezervēt atvaļinājumu, jo tas var ievērojami atšķirties.

Obligātā slimības apmaksa (pabalsts) Apvienotajā Karalistē

(Statutory Sick Pay – SSP)

Slimības gadījumā jūsu darba devējam ir pienākums nodrošināt slimības atvaļinājumu un slimības pabalstu, ne ilgāk kā 28 nedēļas uz vienu taksācijas gadu, ja jūs kā darba ņēmējs atbilstiet slimības pabalsta saņemšanas kritērijiem.

Slimības pirmajām 7 dienām jābūt pašiesniegtam (medicīniskajam sertifikātam nav nepieciešamība) to sauc par Self Certification. Dažiem darba devējiem ir sava pašnovērtējuma veidlapas versija, pretējā gadījumā jūs varat to lejupielādēt no valdības tīmekļa vietnes: Self Certificate
Pēc 7 dienām no ārsta jāuzrāda ārsta zīme (Statement of fitness for work – Paziņojums par piemērotību darbam).

Ja jūs saslimstiet ikgadējā atvaļinājuma laikā (atvaļinājums), jūs varat izlemt, vai slimības atvaļinājums tiek noteikts slimības dienu laikā, un jūsu ikgadējās atvaļinājuma dienas (atvaļinājums) jums tiks atdotas.

Ja jūs lietojat slimības atvaļinājumu, jums ir tiesības saņemt £96.35 (pirms nodokļu nomaksas) katru nedēļu ar Statutory Sick Pay (SSP). Jūs nesaņemat samaksu par pirmajām 3 slimības atvaļinājuma dienām. Slimība tiek maksāta tikai par darba dienām. Lai varētu pretendēt uz SSP, jums būs (visam jāatbilst):

 • Esiet klasificēts kā darbinieks un strādājis savam darba devējam
 • Ir slimas vismaz par 4 nepārtrauktām dienām (ieskaitot ārpus darba dienas)
 • nopelnot £120 nedēļā (pirms nodokļu nomaksas) šajā darba devējam
 • Lai pieprasītu SSP, informējiet savu darba devēju (rakstiski, ja to pieprasa), ka esat slims, cik drīz vien iespējams vai 7 dienas ja tiem nav noteikts termiņš.
 • Jūs neesat bijis slimības atvaļinājumā vairāk nekā 28 nedēļas gadā.
 • Spēj uzrādīt Self Certificate 7 slimības atvaļinājuma dienām un ārsta piezīmi vairāk nekā 7 dienu laikā pēc slimības atvaļinājuma.

Ja jūs esat neatbilstošs slimības atalgojumam, SSP vai jūsu SSP ir gandrīz izbeidzies vai jau ir, iespējams, jūs varat pieteikties par SSP atbalstu. Jūsu darba devējam ir jānodrošina jums veidlapa, kā arī jāiesniedz vietējā Jobcentre Plus vai jāielādē veidlapa SSP1. Lai būtu piemēroti, jums jāatbilst:

 • 7 dienas- ja esat slims, ja jums nav tiesību saņemt SSP
 • 7 dienu laikā jūsu SSP beidzas (ja tas negaidīti beidzas, kamēr jūs joprojām esiet apslimuši)
 • vai nu pirms 23. nedēļas sākuma (ja jūsu SSP ir jābeidzas pirms slimības beigām)

Saistītie raksti:
Darba vietas komplikācijas
Nosakiet valsts apdrošināšanas numuru
Darba meklēšana Londonā
CV sagatavošana
Darba sludinājumi